Insamlingsöversikt Önskeambulansen i Uppsala

Önskeambulansen i Uppsala godkänd som välgörenhetsorganisation

Facebook har efter noggrann granskning godkänt Önskeambulansen i Uppsala som välgörenhetsorganisation. Detta är ett tecken på att Facebook ser oss som en seriös organisation för insamling i välgörenhetens tecken. Godkännandet gör exempelvis att vi kan samla in ekonomiska bidrag direkt från Facebook. Detta som ett komplement till tidigare möjlighet med Bankgiro och Swish. Nedanför toppbilden … Continue reading Önskeambulansen i Uppsala godkänd som välgörenhetsorganisation