Besiktning av Önskeambulansen i Uppsala

Registreringsbesiktning av Önskeambulansen avklarad

Ännu ett steg mot en färdig Önskeambulans har tagits. Efter att samtlig larmutrustning monterats bort togs idag ambulansen till Opus Bilprovning i Uppsala för registreringsbesiktning av bilen till vanligt fordon. Allt gick bra och när bilen ändå var där så gjordes en vanlig besiktning på samma gång. Stort tack till personalen på Opus som hjälp … Continue reading Registreringsbesiktning av Önskeambulansen avklarad

Reparation av Önskeambulansen i Uppsala

Ombyggnationen av Önskeambulansen är påbörjad

Idag påbörjades arbetet med att bygga om Önskeambulansen. Ambulansen är inlämnad till BéOs bilservice som ska hjälpa oss att ta bort all larmutrustning så vi kan typa om den från ambulans till vanligt fordon. Ett viktigt första steg innan omlackering, stripning och tillförsel av utrustning som vi behöver i fordonet. Ett stort tack till Micke … Continue reading Ombyggnationen av Önskeambulansen är påbörjad