Foliering av Önskeambulansen i Uppsala

Foliering av Önskeambulansen

Ännu ett steg är nu taget i förvandlingen av ambulansen till önskeambulans. Foliering av påbörjats för att göra önskeambulansen skinande vit.

Stort tack till Bosse med personal på Text&Dekor i Uppsala.