Önskeambulansen i Uppsala har en vision om att finnas till för dem som inte kan erhålla tillräckligt stöd av samhällets resurser. Visionen innefattar att med ideella krafter, med stöd av sponsorer, kunna utföra bårtransporter till platser eller evenemang som den behövande inte kunnat ta sig till på annat sätt.

Önskeambulansen i Uppsala har definierat följande verksamhetsidé:

”Önskeambulansen i Uppsala är en ideell verksamhet som vänder sig till svårt sjuka människor, ofta i livets slutskede. De har av någon anledning inte kunnat få hjälp med transport av Kommun eller Region, oftast beroende på att personen kräver bårtransport. Det kan vara en resa till ett möte med släkt och vänner, till en plats som betyder mycket eller ett evenemang man vill vara med på. ”