Reparation av Önskeambulansen i Uppsala

Ombyggnationen av Önskeambulansen är påbörjad

Idag påbörjades arbetet med att bygga om Önskeambulansen. Ambulansen är inlämnad till BéOs bilservice som ska hjälpa oss att ta bort all larmutrustning så vi kan typa om den från ambulans till vanligt fordon. Ett viktigt första steg innan omlackering, stripning och tillförsel av utrustning som vi behöver i fordonet.

Ett stort tack till Micke med personal på BéOs som hjälper oss med detta helt utan kostnad.