Önskeambulansen i Uppsala bildades i början av 2018 men verksamheten tog ordentlig fart 2019 med ombyggnation av ambulans och övriga förberedelser. Den första resan genomfördes mellan Tierp och Uppsala i februari 2020.

Önskeambulansen som koncept är på intet sätt en ny företeelse. Önskeambulansen har sedan 2011 funnits i Karlshamn, vilken också tjänar som förlaga till verksamheten i Uppsala. Under 2022 startades det även upp verksamhet i Gränna. Föreningarna drivs enskilt men i god samverkan.

Idén bakom Önskeambulansen kommer från Nederländerna där den går under namnet Stichting Ambulance och organiserar ca 270 personer. Verksamheten har sedan spridit sig till Belgien, Ecuador, Israel, Italien, Norge, Tyskland, Storbritannien och sist men inte minst Sverige. En god idé ska spridas och förstärkas!