Premiärbild på Önskeambulansen i Uppsala

Önskeambulansen är klar

Dagen vi väntat på är äntligen här. Vi kan med glädje konstatera att vår Önskeambulans är färdig. Under fredagen hämtade vi den hos Text&Dekor som har gjort ett jättejobb med att förvandla en helt vanlig ambulans till en Önskeambulans. Det sista hindret för att på allvar komma igång med verksamheten är nu undanröjt. Vi är redo att starta verksamheten, att hjälpa svårt sjuka människor med transport när de inte kan lösa detta på egen hand.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss fram till den här dagen, sponsorer, gåvogivare och inte minst alla som gått med som medlem i vår förening, utan er hade det här aldrig gått att ro i land.