Sociala medier logo

Önskeambulansen i Uppsala på sociala media

Efter en lång tids stiltje har planeringen åter tagit fart i etableringen av Önskeambulansen i Uppsala. Det har nu blivit dags att sprida budskapet i sociala media. Önskeambulansen finns nu på Facebook, Twitter och Instagram. Följ oss där för fortlöpande information om verksamheten.