Besiktning av Önskeambulansen i Uppsala

Registreringsbesiktning av Önskeambulansen avklarad

Ännu ett steg mot en färdig Önskeambulans har tagits. Efter att samtlig larmutrustning monterats bort togs idag ambulansen till Opus Bilprovning i Uppsala för registreringsbesiktning av bilen till vanligt fordon. Allt gick bra och när bilen ändå var där så gjordes en vanlig besiktning på samma gång.

Stort tack till personalen på Opus som hjälp oss med svar på våra frågor och såg till att allt gick smidigt.