Genrebild medlem i Önskeambulansen i Uppsala

BLI MEDLEM


Önskeambulansen i Uppsala är som en ideell förening beroende av dess medlemmar. Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla men medlemmarna är framförallt en mycket viktig ambassadör för förenings verksamhet. Genom dess medlemmar kan Önskeambulansen i Uppsala sprida sitt budskap.

Continue reading ”BLI MEDLEM”
Genrebild stöd oss i Önskeambulansen i Uppsala

BLI SPONSOR


Då önskeambulansen i Uppsala drivs helt ideellt är sponsorer en mycket viktig del av vår verksamheten. Sponsorerna hjälper oss med allt från att stå för kostnaden för vårt ekonomisystem till att sköta service på vår Önskeambulans och se till att den alltid har fullt i tanken.

Continue reading ”BLI SPONSOR”
Genrebild gåvai Önskeambulansen i Uppsala

GE GÅVA


Önskeambulansen i Uppsala är ekonomiskt beroende av gåvor från såväl privatpersoner som företag. Med en gåva bidrar du till att vi kan fortsätta med vår verksamhet och ge svårt sjuka en möjlighet att få hjälp med transport. Önskeambulansen i Uppsala är mycket tacksamma för alla gåvor som skänks oavsett storlek.

Continue reading ”GE GÅVA”