Önskeambulansen i Uppsala är som en ideell förening beroende av dess medlemmar. Medlemsavgifterna är en viktig inkomstkälla men medlemmarna är framförallt en mycket viktig ambassadör för förenings verksamhet. Genom dess medlemmar kan Önskeambulansen i Uppsala sprida sitt budskap.

Önskeambulansen välkomnar alla som vill bli medlem, medlemskap kostar 150:- per år. Att vara medlem innebär inte att man måste delta aktivt i verksamheten. Om du önskar bli medlem, fyll i formuläret nedan.

Önskeambulansen i Uppsalas stadgar kan laddas ner på denna länk.

Medlemsansökan