Är personalen sjukvårdsutbildad?

Vi har ett nära samarbete med ambulanssjukvården och övrig personal inom sjukvården så det kan erbjudas vid behov. Dock  är det viktigt att komma ihåg att då allt arbete med Önskeambulansen är helt ideellt och sker på fritiden är de som åker med starkt begränsade i vad de får göra, det är i princip samma saker som vem som helst får göra, inget mer.