Behöver/måste jag ha en medföljare/anhörig som åker med?

Alla transporter sker i samråd med den som ska åka, anhöriga samt i förekommande fall ansvarig behandlande läkare/sjuksköterska.