Får man ta med sig egen sjukvårdsutrustning i ambulansen ex. syrgas?

Detta sker i samråd med ansvarig behandlande läkare/sjuksköterska .