Finns det något vinstintresse i föreningen?

Nej. Föreningen är helt ideell och alla inklusive styrelsen jobbar helt utan ersättning.