Har Ni något politiskt syfte med verksamheten?

Nej. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.