Hur många ambulanser har Ni?

I dagsläget finns det en Önskeambulans i Uppsala.