Hur många bårar får plats i ambulansen?

Det finns plats för en bår.