Hur sjuk får man vara för att ändå kunna få en önskning beviljad?

Alla körningar sker i samråd med den sökande, anhöriga och ev. ansvarig behandlande läkare/sjuksköterska. Vi kan ta med personal som är sjukvårdutbildad och även ordna med ex. syrgas.