Kostar det mig något att göra en önsketur med ambulansen?

Nej. Hela verksamheten bekostas av gåvor, donationer och sponsring, samt ett helt ideellt arbete av de som hjälper till.