Måste en medföljare kunna hjälpa till att bära bår eller hjälpa till i övrigt?

Det underlättar om medföljare kan hjälpa till men det är inte ett krav.