Vad är Ert syfte med föreningen?

Att ge svårt sjuka människor hjälp med transport när de inte kan lösa detta på egen hand eller kan få den hjälpen av kommun och landsting.