Vilken sjukvårdsutrustning finns i ambulansen?

Bilen är en avrustad ambulans så det finns ingen teknisk utrustning kvar i den. Grundläggande förbandsutrustning samt brandsläckare finns.